VEICAMO DARBU SARAKSTS 2019. GADĀ

Objekts

Veicamo darbu apraksts

Objekta nosaukums un adrese

      Objekta izpildes brīdis

Ventilācijas sistēmas difuzoru maiņa, ūdensapgādes un kanalizācijas izbūve veikala vajadzībām 

TET veikals T/C Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga

2019. gada decembris

Apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu maiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros.

Zemgales iela 25, Olaine

Pašlaik izbūvējam

Apkures sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa. Radiatoru maiņa. Alokatoru uzstādīšana. 

Rīgas iela 36, k-3, Ķekava

2019. gada oktobris līdz 2019. gada decembris

Apkures sistēmas radiatoru un pieslēgumu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Alokatoru uzstādīšana. Apkures guļvadu siltumizolācijas nomaiņa.

Lauku iela 4, Tukums

2019. gada septembris līdz 2019. gada decembris


Ventilācijas sistēmas izbūve

"Luminor " filiāle TC Alfa, Brīvības gatve 372, Rīga

2019. gada jūlijs

Ārējas siltumtrases, lietus kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu izbūve jaunas daudzdzīvokļu ēkas pagalmā ar pieslēgšanos pašvaldības komunikācijām. Iebūvējamo cauruļvadu kopgarums sasniedz 2,29km.

   Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas      būvniecība Ventas ielā 25, Mārupē

2019. gada februāris līdz 2019. gada decembris


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve, radiatoru maiņa, ventilācijas sistēmas un dzesēšanas sistēmas rekonstrukcija.

"Luminor " filiāle, Lielā Dzirnavu iela 4, Ventspils

2019. gada jūnijs


Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvvadu un guļvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.

Krasta iela 1a, Dobele

2019. gada jūlijs līdz 2019. gada augusts

Apkures sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana. Alokatoru uzstādīšana. Ēkas kanalizācijas un ūdensvada stāvvadu un guļvadu maiņa.

Baznīcas iela 4, Jaunolaine

2019. gada jūlijs līdz 2019. gada septembris


Ārējās ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Grodu aku  izbūve. Iekšējo tīklu izbūve. Radiatoru uzstādīšana. Gāzes kondensācijas  apkures katla uzstādīšana  un  apsaistes izveide. Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve. Dzesēšanas sistēmas izbūve. 
Santehnikas uzstādīšana.

Ražošanas ēkas būvniecība Kalnciema ielā 211, Rīgā

2018. gada decembris līdz 2019. gada decembrim

Ārējās ūdensapgādes, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve. Kopējais cauruļvadu garums 200m. Grodu aku, kanalizācijas skataku izbūve. Pieslēgšanās Ventspils pašvaldības komunikācijām ielas daļā.

Ēku Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī pārbūve un teritorija labiekārtojums. I kārtas būvniecība

2019. gada jūnijs līdz 2019. gada jūlijs

Ārējās ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas un siltumtrases izbūve. Grodu aku izbūve. Bioloģiskās attīrīšanas akas izbūve. Iekšējo tīklu izbūve. Radiatoru uzstādīšana. Gāzes kondensācijas apkures katla uzstādīšana un apsaistes izveide. Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve ar ražību 2000m3. Dzesēšanas sistēmas izbūve. Santehnikas uzstādīšana.

Āraišu ezerpils apmeklētāju centra būvniecība Darbešu pagastā, Amatas novadā

2018. gada jūlijs līdz 2019. gada jūlijs

Ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures sistēmu izveide divām jaunām daudzdzīvokļu mājām  Mārupē. Siltummezgla izveide un gāzes kondensācijas tipa katlu uzstādīšana. Ēkā kopā kominikācijas izbūvējam 80 dzīvokļiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība Ventas ielā 25, Mārupē

2019. gada februāris līdz 2019. gada decembris

Apkures sistēmas radiatoru apvedlīniju un  guļvada siltumizolācijas nomaiņa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Radiatoru uzstādīšana. Ūdensapgādes un kanalizācijas  sistēmas stāvvadu un guļvadu nomaiņa līdz skaitītājiem.  Jauna siltummezgla izbūve. Ventilācijas šahtu tīrīšana. Svaigā gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana.

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas ielā 36, k-2, Ķekavā

2018. gada novembris līdz 2019. gada jūnijs

Ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un  ventilācijas sistēmu izbūve. 

Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta būvniecība Raiņa bulvārī 29, Rīgā

2019. gada februāris līdz 2019. gada oktobris

Ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures un  ventilācijas sistēmu izveide. Siltummezgla izbūve. 

Viesnīcas būvniecība Lielā ielā 11, Ventspilī

Pārtraukums
0
© SIA "SanMaster" 2019 I Reģ. Nr.: 40103874429 I Lielā iela 1-4, Talsi, LV-3201  I  info@sanmaster.lv  I  +371 27292070

 .