PAKALPOJUMI

ŪDENSAPGĀDES SISTĒMU IZBŪVE

Veicam visa veida iekšējo un ārējo ūdensapgādes tīklu izbūvi. Strādājam ar visa veida materiāliem.

KANALIZĀCIJAS SISTĒMU IZBŪVE

Veicam visa veida iekšējo un ārējo kanalizācijas sistēmu izbūvi. Tajā skaitā arī izbūvējam lietus ūdens un drenāžas sistēmas. 

APKURES SISTĒMU IZBŪVE

Veicam apkures sistēmu izbūvi ēkās. Kā arī izbūvējam siltumtrases.

SILTUMMEZGLU IZBŪVE

Veicam katlu mājas izbūves darbus. Izbūvējam siltummezglus daudzdzīvokļu mājām, ražošanas ēkām, biroju ēkām, kā arī privātmājām.

VENTILĀCIJAS SISTĒMU IZBŪVE

Veicam ventilācijas sistēmu izbūvi skolām, pašvaldības iestādēm, ražošanas ēkām, biroju ēkām, kā arī privātmājām.

DZESĒŠANAS SISTĒMU IZBŪVE

Veicam dzesēšanas sistēmu izbūvi skolām, pašvaldības iestādēm, ražošanas ēkām, biroju ēkām, kā arī privātmājām.

VENTILĀCIJAS SISTĒMU BALANSĒŠANA

Pareiza ventilācijas sistēmas balansēšana ietaupīs Jums elektroenerģiju un nodrošīnās pareizu un vienmērīgu gaisa plūsmu visā ēkā.

PROJEKTĒŠANA

Projektējam ūdensapgādes, kanalizācijas, apkures, ventilācijas un dzesēšanas sistēmas (UK, UKT, LKT, AVK).  

0
© SIA "SanMaster" 2019 I Reģ. Nr.: 40103874429 I Lielā iela 1-4, Talsi, LV-3201  I  info@sanmaster.lv  I  +371 27292070

 .